Tot onze grote spijt moeten we mededelen dat er in 2018 geen larp van idolum gaat plaats vinden. Omdat we helaas niet kunnen voldoen aan de prijsverhoging die het museum van ons vraagt. Na het grote succes van idolum 2, hadden wij heel graag idolum 3 willen organiseren. In de loop van 2018 zullen we gaan bekijken of er mogelijkheden zijn voor 2019, en zo ja welke.

  • het Bestuur
  • van Stichting Idolum
  • Contact
  • Nieuws

    Idolum III

    Tot onze grote spijt moeten we mededelen dat er in 2018 geen larp van idolum gaat plaats vinden. Omdat we helaas niet kunnen voldoen aan de prijsverhoging die het museum van ons vraagt. Na het grote succes van idolum 2, hadden wij heel graag idolum 3 willen organiseren. In de loop van 2018 zullen we gaan bekijken of er mogelijkheden zijn voor 2019, en zo ja welke.